IBIZA meža apsaimniekošanas grupa apsaimnieko savā valdījumā esošos mežus atbilstoši FSC® (Forest Stewardship Council®) Principiem un Kritērijiem.

FSC standarts balstās uz 10 ilgspējīgas meža apsaimniekošanas principiem.
Mežs tiek apsaimniekots ievērojot vides, strādnieku un sabiedrības
intereses, saglabājot bioloģisko daudzveidību un ievērojot valstī spēkā
esošos normatīvos aktus.
Uzņēmumam izsniegti divi FSC serifikāti.

 

 

 

 

 

 

 

FSC Well managed forest

 

 

 

 

 

 

 

 
FSC Chain of Custody

 

IBIZA grupas meža apsaimniekošanas plāns

Meža uzraudzības padomes (FSC) 
Meža aizsardzības programmas (FCP) pagaidu standarta galīgā versija 
meža apsaimniekošanas sertifikācijai Latvijā