CIRSMU UN MEŽA IEPIRKUMI
Iepērkam cirsmas un mežus Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos.
PĀRDOT
mežs
Iepirkšana
ostās

       Rīga
    Liepāja
     Skulte
OSTAS
baļķi
Iepirkšanas punkti
reģionos
        Pūre
   Valmiera
     Suntaži
CENAS
baļķi
IEPIRKŠANA PIE CEĻA
Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos.
SĪKĀK
baļķvedējs
Iepirkšana Pūrē
Darbalaiks:
darba dienās: 8:00-18:00,
Sestdien, Svētdien slēgts
CENAS
baļķi
Iepirkšana Valmierā
Slēgts
uz nenoteiktu laiku
CENAS
baļķi
Apaļkoku un stabu iepirkšana Suntažos
Darbalaiks:
7 dienas nedēļā
24h diennaktī
CENAS
baļķi
Atrašanās vieta KARTĒ
SIA "IBIZA" koklaukums Pūrē

Pūre, Daigones 18 ( +371 27339947; +371 28331956)

Pirms kravu piegādes zvanīt 1h iepriekš pa tālr. 27339947

Darba laiks:
Pirmdiena - Piektdiena: 8:00-18:00,
Sestdien, Svētdien slēgts

 

Piegādes ārpus darba laika saskaņot pa tālruni 27339947

Nesertificētai  koksnes kravai obligāti  jāpievieno  ciršanas  apliecinājums  un  līguma  kopija!

 

Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas un koksnes piegādes pārliecināties par mežaudzes bioloģisko vērtību. Izmantot https://ozols.gov.lv

Bērza finierkluči (neizškiroti; svaigi zāģēti; uzmērīšana pēc tievgaļa)

 

3.1 m (apm. 3.0 m)

2.8 m (apm. 2.7 m)

A kl. Ø 26 cm <

 

 

B kl. Ø 26 cm <

   

B kl. Ø 18-25 cm

   

C kl.  Ø 18 cm <

   

Kvalitātei neatbilstošs sortiments  EUR

Kvalitātes prasības A klasei:
Kodola iekrāsojums līdz 30 %; vienpusējā līkumainība līdz 2 %, divpusējā līkumainība nepieļaujas; nepieļaujas ne dzīvie zari, ne trupējušie zari.
Kvalitātes prasības B klasei:
Kodola iekrāsojums līdz 50 % no diametra.
Vienpusējā līkumainība līdz 2%, divpusējā līkumainība nepieļaujas.
Dzīvie zari līdz Ø 6 cm neierobežotā daudzumā, trupējuši zari līdz Ø 6 cm 1 gab. uz tekošo metru. 
Kvalitātes prasības C klasei:
Iekrāsojums neierobežots
Vienpusējā-Divpusējā līkumainība līdz 2%
Pieļaujas - dvīņserde, ieaugums līdz 8cm garumā, zars (vesels, nokaltis, trupējis) līdz 4cm, sausāns ārpus lobīšanas cilindra.

 

Bērza tara  (svaigi zāģēta, uzmērīšana pēc koef. 0.55)

Garumi

Diametrs Cena

2.8 m (2.7m)

Ø 12-60 cm  63 EUR 

3.1 m (3.0m)

Ø 12-60 cm  63 EUR

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena: 1 EUR

 

Pieļaujas: Līkumainība līdz 2.5 % uz tekošo metru, diametrs zariem līdz 10 cm.
Nepieļaujas: Zaru grupas, nokaltuši zari, dubultā galotne, zibens plaisas; mizas ieaugums, kas lielāks par 20 % no nogriežņa diametra; mīkstā trupe.

Egles gulsnis (uzmērīšana pēc koef. 0.6)

Nepieļaujas: sauskaltuši gulšņa kluči

Garums

Diametrs

Cena

2.9 m (apm g 2.8 m)

Ø 18 cm <

 75 EUR

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena:  15 EUR

 

Pieļaujas:  Briežgrauzti, cietā trupe, zilējis, līkumainība līdz 2 %, zaru daudzums un to diametrs neierobežotā daudzumā, garenplaisu dziļums līdz 2.5 cm; mizas ieaugums; žūšanas plaisas; atsveķojumi; mizgrauzis.
Nepieļaujas: Sauskaltuši, Metāla ieslēgumi, mīkstā trupe, kukaiņu bojājumi (ķirmja bojāti).

 

Priedes gulsnis (uzmērīšana pēc koef. 0.6)

Nepieļaujas: sauskaltuši gulšņa kluči

Garums

Diametrs

Cena

2.9 m (apm g 2.8 m)

Ø 18 cm <

75 EUR

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena: 15 EUR;

 

Pieļaujas: Briežgrauzti, cietā trupe, zilējis, līkumainība līdz 2 %, zaru daudzums un to diametrs neierobežotā daudzumā, garenplaisu dziļums līdz 2.5 cm; mizas ieaugums; žūšanas plaisas; atsveķojumi; mizgrauzis.
Nepieļaujas: Sauskaltuši, metāla ieslēgumi, mīkstā trupe, kukaiņu bojājumi (ķirmja bojājumi).

 

Skujkoku papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef. 0.54)

Garums

Diametrs

Cena

3.0 m

Ø 6 cm <

69 EUR

Pēc standartiem LVS 80-1997

Bērza papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef. 0.49)

Garums

Diametrs

Cena

3.0 m

Ø 6 cm <

59 EUR
 

Pēc standartiem LVS 80-1997

Apses papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA

Garums Diametrs

Cena

3.0 m Ø 6-60 cm  48 EUR

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena : 5  EUR

Pēc standartiem LVS 80-1997

Alkšņa papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef. 0.5)

Garums Diametrs Cena
3.0 m Ø 8-60 cm 43 EUR
 

Trupe lidz 65% no diametra

 

Jauktu koku sugu malka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef. 0.5)

Garums

Diametrs

Cena

3.0 m

Ø 5-60 cm

 44 EUR

 

Pēc standartiem LVS 83:2020

Skujkoku tara (svaigi zāģēta; uzmērīšanas koef. 0.58)

 Garums

Diametrs

Cena

2.5 m (apm g 2.4 m)

Ø 12-50 cm

 71 EUR

Kvalitātei neatbilstošs sortiments: 5 EUR

Pieļaujas: vienpusēja līkumainība līdz 4%, saliktā līkumainība līdz 2%, gāšanas plaisas ārpus darba cilindra, garenplaisas ne dziļākas par 2cm
Nepieļaujas: Sauskaltuši, zilējuši, ar metāla ieslēgumiem, trupe, dubultgalotne, dvīņserde, sala un zibens plaisas, apogļojums