CIRSMU UN MEŽA IEPIRKUMI
Iepērkam cirsmas un mežus Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos.
PĀRDOT
mežs
Iepirkšana
ostās

       Rīga
    Liepāja
OSTAS
baļķi
Iepirkšanas punkti
reģionos

        Pūre
   Valmiera
CENAS
baļķi
IEPIRKŠANA PIE CEĻA
Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos.
SĪKĀK
baļķvedējs
Iepirkšana Pūrē
Darbalaiks:
Uz laiku pārtraukta
apaļkoku iepirkšana
CENAS
baļķi
Iepirkšana Valmierā
Darbalaiks:
Uz laiku pārtraukta
apaļkoku iepirkšana
CENAS
baļķi
Atrašanās vieta KARTĒ
SIA "IBIZA" koklaukums Pūrē

Pūre, Daigones 18 ( +371 27339947; +371 28330750).

 

 Pūres koklaukumā tiek pārtraukta apaļkoku iepirkšana uz nenoteiktu laiku

 

Nesertificētai  koksnes kravai obligāti  jāpievieno  ciršanas  apliecinājums  un  līguma  kopija!

 

Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas un koksnes piegādes pārliecināties par mežaudzes bioloģisko vērtību. Rekomendējam izmantot LatBio "Meža biotopu instruments" htt://latbio.lv

Bērza finierkluči (neizškiroti; svaigi zāģēti; uzmērīšana pēc tievgaļa)

 

3.1 m (apm. 3.0 m)

2.8 m (apm. 2.7 m)

Ø 26 cm <

 

 

Ø 20-25 cm

   

Kvalitātei neatbilstošs sortiments


Kvalitātes prasības B klasei:
Kodola iekrāsojums līdz 50 % no diametra.
Vienpusējā līkumainība līdz 2%, divpusējā līkumainība nepieļaujas.
Dzīvie zari līdz Ø 6 cm neierobežotā daudzumā, trupējuši zari līdz Ø 6 cm 1 gab. uz tekošo metru. 

Egles gulsnis (uzmērīšana pēc koef. 0.6)

Garums

Diametrs

Cena

2.9 m (apm g 2.8 m)

Ø 20 cm <

 

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena: 20 EUR; sauskaltuša brāķa cena 15 EUR. 

 

Pieļaujas:  Sauskaltuši, briežgrauzti, cietā trupe, zilējis, līkumainība līdz 2 %, zaru daudzums un to diametrs neierobežotā daudzumā, garenplaisu dziļums līdz 2.5 cm; mizas ieaugums; žūšanas plaisas; atsveķojumi; mizgrauzis.
Nepieļaujas: Metāla ieslēgumi, mīkstā trupe, kukaiņu bojājumi (ķirmja bojāti).

 

Priedes gulsnis (uzmērīšana pēc koef. 0.6)

Garums

Diametrs

Cena

2.9 m (apm g 2.8 m)

Ø 20 cm <

 

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena: 20 EUR; sauskaltuša brāķa cena 15 EUR.

 

Pieļaujas: Sauskaltuši, briežgrauzti, cietā trupe, zilējis, līkumainība līdz 2 %, zaru daudzums un to diametrs neierobežotā daudzumā, garenplaisu dziļums līdz 2.5 cm; mizas ieaugums; žūšanas plaisas; atsveķojumi; mizgrauzis.
Nepieļaujas: Metāla ieslēgumi, mīkstā trupe, kukaiņu bojājumi (ķirmja bojājumi).

Brāķēti zāģbaļķi(uzmērīšana pēc koeficienta)

Garums Diametrs

Cena

3.1 m līdz 6.1 m 

Ø 10 cm <  

Nepieļaujas: Sauskaltuši un metālieslēgumi

Bērza tara  (svaigi zāģēta, uzmērīšana pēc koef. 0.55)

Garumi

Diametrs Cena

2.8 m (2.7m); 3.0 m (2.9m)

Ø 12 cm <  

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena: 20 EUR

 
 

Pieļaujas: Līkumainība līdz 2.5 % uz tekošo metru, zaru daudzums un diametrs nav ierobežots.
Nepieļaujas: Zibens plaisas; mizas ieaugums, kas lielāks par 20 % no nogriežņa diametra; mīkstā trupe.

Apses taras kluči (nešķiroti, svaigi zāģēti, uzmērīšana pēc koef. 0.6)

Garums

Diametrs Cena

3.1 m (apm g 3.0 m)

Ø 20 cm <  

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena: 15 EUR

 

Pieļaujas: līkumainība līdz 2 %, kodola iekrāsojums bez ierobežojuma, zari līdz 10 cm neierobežotā daudzumā.
Nepieļaujas: mīkstā trupe, dubultā līkumainība, gāšanas un zibens plaisas.

Melnalkšņa tara (uzmērīšana pēc koeficienta 0.57)

Garums Diametrs

Cena

2.6 m (apm g 2.5 m) Ø 18 cm <  
3.1 m (apm g 3.0 m) Ø 18 cm <  

Kvalitātei neatbilstoša sortimenta cena : 15 EUR

Pieļaujas: līkumainība līdz 2 %, kodola iekrāsojums bez ierobežojuma, zari līdz 10 cm neierobežotā daudzumā
Nepieļaujas: mīkstā trupe, dubultā līkumainība, gāšanas un zibensplaisas.

 

Skujkoku papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef.)

Garums

Diametrs

Cena

3.0 m

Ø 6 cm <

 

Pēc standartiem LVS 80-1997

Bērza papīrmalka, SVAIGI ZĀĢĒTA (uzmērīšana pēc koef.)

Garums

Diametrs

Cena

3.0 m

Ø 6 cm <

 

 

Pēc standartiem LVS 80-1997